VABILO NA OBČNI ZBOR

Vabimo Vas na  občni zbor Konjeniškega kluba Stol, ki bo v soboto 9. aprila 2022, ob 17. uri na prostoru KK Stol ( med Vrbo in Breznico).

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev občnega zbora in uvodni pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, dveh članov predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika, volilne in verifikacijske komisije)
 3. Poročila o delu društva za leto 2021: predsednika, vodje športne sekcije, blagajnika, predsednika nadzornega odbora
 4. Razprava na poročila in sprejem poročil
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Volitve nadomestnega člana ( članice) up. odbora
 7. Program dela za leto 2022
 8. Razprava na program dela za leto 2022
 9. Potrditev programa dela za leto 2022
 10. Potrditev višine članarine za leto 2022
 11. Podelitev priznanj društva
 12. Pozdrav gostov
 13. Razno

Po zaključku uradnega dela bo manjša pogostitev.                                          

Predsednik : Polde Zupan

Stopite v stik

Pokličite nas ali pa pustite sporočilo. Prizadevamo si odgovoriti na vsa vprašanja v najkrajšem možnem času.
  *Z uporabo tega obrazca se strinjate s splošnimi pogoji