Program dela za leto 2023

Delo upravnega odbora v letu 2023

 • seja upravnega odbora vsaj 6. sej letno,
 • udeležba na skupščini Konjeniške zveze Slovenije in občnih zbori sosednjih društev.
 • organiziranje dogodkov v organizaciji KK Stol ali nudenju pomoči
 • promocija kluba: internetna stran, prestavitev kluba na šolskih prireditvah, povezava z Zavodom za turizem v smislu prireditev in promocije konjeništva v Žirovnici, delo z mladimi

Dela na parceli KK Stol v letu 2023

 • ureditev maneže – podstavek za shranjevanje ovir,
 • vzdrževanje brunarice in senika za shranjevanje orodja in rekvizitov – dokončanje tlakovanja okolice senika,
 • vzdrževanje same parcele in travnatega poligona – košnjo travnatega dela poligona, popravilo ograje okrog same parcele,
 • priprave za izvedbo namakanja maneže (pridobivanje sredstev, načrti, ponudbe)

 

Prireditve, sejmi, izleti v letu 2023

 • organizacija žegnanja traktorjev 30.04.2023
 • udeležba na Srečanju konjenikov treh dežel – Kranjska Gora – 1. maj
 • organizacija konjenice “V srce planin”
 • tekma v dresuri za SLO pokal v juniju 2023
 • konjenica v Radovno – julij 2023
 • 16. avgust na sv. Roka srečanje konjenikov na Brezjah
 • dan odprtih vrat KK Stol  v septembru 2023
 • konjeniški dan v mesecu septembru 2023
 •  – tekma vožnja vpreg za pokal KK Stol
 • –  tekma v spretnostnem jahanju za pokal KK Stol
 • organizacija žegnanja konj na Breznici na praznik sv. Štefana
 • strokovna ekskurzija