Program dela za leto 2021

Delo upravnega odbora v letu 2021

 • seja upravnega odbora vsaj 6. sej letno,
 • udeležba na skupščini Konjeniške zveze Slovenije in občnih zbori sosednjih društev.
 • organiziranje dogodkov v organizaciji KK Stol ali nudenju pomoči
 • promocija kluba: internetna stran, prestavitev kluba na šolskih prireditvah, povezava z Zavodom za turizem v smislu prireditev in promocije konjeništva v Žirovnici, delo z mladimi

Dela na parceli KK Stol v letu 2021

 • namestitev kamere na brunarico
 • ureditev maneže – dokončanje nove ograje,
 • dokončanje senika za shranjevanje orodja in rekvizitov – dodatna zaščita južne stene, tlak iz pranih betonskih plošč pod napuščem,
 • urejanje same parcele in travnatega poligona – košnjo travnatega dela poligona, popravilo ograje okrog same parcele, izdelava dodatnih privezov,
 • sanitarije pri seniku,
 • priprave za izvedbo namakanja maneže (pridobivanje sredstev, načrti, ponudbe)

 

Prireditve, sejmi, izleti v letu 2021

 • pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica- vožnja z lojtrnikom in jahanja v maneži za pohodnike 8.2.2022,
 • organizacija žegnanja traktorjev 30.04.2022
 • organizacija konjenice “V srce planin”
 • tekma v dresuri za SLO pokal 20.6.2021
 • sodelovanje pri prenosu olimpijske bakle 10.7.2021
 • prevoz novomašnika, družine in narodnih noš 11.7.2021 z zapravljivčki, lojtrnikom v spremstvu konjenikov
 • 16. avgust na sv. Roka srečanje konjenikov na Brezjah
 • dan odprtih vrat KK Stol  v septembru 2021
 •  – tekma vožnja vpreg za pokal KK Stol
 • –  tekma v spretnostnem jahanju za pokal KK Stol
 • organizacija žegnanja konj na Breznici na praznik sv. Štefana
 • v primeru, da bodo zdravstvene razmere dopuščale se organizira izlet