Vodstvo kluba - mandat 2020-2024

UPRAVNI ODBOR

predsednik Polde Zupan
podpredsednik Zdene Svetina
tajnik Robi Pfajfar
blagajnik Majda Knez
gospodar Janko Vidic
vodja turistične sekcije Igor Čarni
član Rok Murnik
član Vesna Kuralt
član Simona Dijak
član Blaž Zupan
član Lina Vertelj

 NADZORNI ODBOR

predsednik Dušan Zima
član Primož Legat
član Lili Svetina

 

 DISCIPLINSKA KOMISIJA

predsednik Anton Bizjak
član Katarina Jagič
član Poldi Pristov