VABILO NA OBČNI ZBOR

Vabimo Vas na občni zbor Konjeniškega kluba Stol, ki bo v nedeljo 7. aprila 2024, ob 17. uri na prostoru KK Stol ( med Vrbo in Breznico).

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev občnega zbora in uvodni pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, dveh članov predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika, verifikacijske in volilne komisije)
 3. Poročila o delu društva za leto 2023: predsednika, vodje športne sekcije, blagajnika, predsednika nadzornega odbora
 4. Razprava na poročila
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Potrditev poročil za leto 2023 in podelitev razrešnice: predsedniku, upravnem odboru, nadzornem odboru in disciplinski komisiji
 7. Volitve v organe društva : upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija
 8. Program dela za leto 2024
 9. Razprava na program dela za leto 2024
 10. Potrditev programa dela za leto 2024
 11. Potrditev višine članarine za leto 2024 in cenika za oddajo nepremičnin KK Stol
 12. Podelitev priznanj društva
 13. Podelitev članskih izkaznic novim članom
 14. Pozdrav gostov
 15. Razno.

Po zaključku uradnega dela bo manjša pogostitev.

Vljudno vabljeni!

Predsednik : Polde Zupan

                                                 

Stopite v stik

Pokličite nas ali pa pustite sporočilo. Prizadevamo si odgovoriti na vsa vprašanja v najkrajšem možnem času.
  *Z uporabo tega obrazca se strinjate s splošnimi pogoji