VABILO NA OBČNI ZBOR

VABILO

Vabimo Vas na  občni zbor Konjeniškega kluba Stol, ki bo v nedeljo 16. aprila 2023, ob 17. uri na prostoru KK Stol ( med Vrbo in Breznico).

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev občnega zbora in uvodni pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, dveh članov predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika, verifikacijske komisije)
 3. Poročila o delu društva za leto 2022: predsednika, vodje športne sekcije, blagajnika, predsednika nadzornega odbora
 4. Razprava na poročila in sprejem poročil
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Program dela za leto 2023
 7. Razprava na program dela za leto 2023
 8. Potrditev programa dela za leto 2023
 9. Potrditev višine članarine za leto 2023 in cenika za oddajo nepremičnin KK Stol
 10. Podelitev priznanj društva
 11. Podelitev članskih izkaznic novim članom
 12. Pozdrav gostov
 13. Razno

Vljudno vabljeni!

                                                         

Predsednik : Polde Zupan

Stopite v stik

Pokličite nas ali pa pustite sporočilo. Prizadevamo si odgovoriti na vsa vprašanja v najkrajšem možnem času.
  *Z uporabo tega obrazca se strinjate s splošnimi pogoji