PODELITEV PLAKETE OBČINE ŽIROVNICA VIDIC JANKU

Občinski svetniki Občine Žirovnica so na 15. redni seji Občinskega sveta 21. oktobra 2021 na predlog našega kluba in pristojne občinske komisije sprejeli sklep, da se na občinski praznik 3. decembra 2021 podeli:

PLAKETO OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2021

našemu članu JANKU VIDICU

Obrazložitev predloga:

Janko Vidic je zelo družbeno aktiven, z znanjem, delavnostjo, mirnostjo, nasmehom na obrazu je mnogim krajanom iz vasi pod Stolom izboljšal življenjske pogoje. Ima tudi velik čut za ohranjanje krajine, kar dokazuje z delom pri čistilnih akcijah, čiščenju pašnikov in drugih prostovoljnih delih. Veliko pa je tudi doprinesel pri razvoju turizma v Občini Žirovnica, pri organizaciji Veselih dni v Žirovnici, vožnji turistov Po poti kulturne dediščine, prevozu Božička in vseh ostalih prireditvah, pri kateri sodelujemo tudi konjeniki.

Janko Vidic je bil tudi aktivni podpornik procesa ustanovitve Občine Žirovnica. Prve tri mandate je bil predsednik zelo delovnega vaškega odbora Vrba. Vodil je obnovo Markove cerkve v Vrbi, katera je bila na Jankovo pobudo tudi prva osvetljena cerkev na Gorenjskem. Veliko prostovoljnih del je opravil tudi pri postavitvi Vovkovega  kipa in plošče na rojstni hiši, sodeloval je pri obnovi vaškega jedra in še pri mnogih delih v Vrbi.

Janko je tudi aktivno sodeloval pri projektu » Z novimi zvonovi v novo tisočletje« in je dal tudi pobudo, da vaški odbor za otroke vsako leto pripravi obisk Božička z obdarovanjem. Božička pa tudi vozi z zapravljivčkom po vseh vaseh naše občine, kjerkoli organizirajo obdarovanje otrok.

Najbolj aktiven je pa Janko na področju konjeništva v Občini Žirovnica in tudi v Sloveniji. V preteklosti je deloval v različnih rejskih združenjih  in konjeniških društvih, katere ni podpiral samo s prostovoljnim delom, podpiral jih je tudi denarno. Sedaj pa je član Upravnega odbora Združenja rejcev SHL konja in glavni promotor kmečkega konja za Gorenjsko. Janko Vidic je tudi ustanovni član Konjeniškega kluba Stol Žirovnica in je že več kot 20 let član Upravnega odbora, opravlja funkcijo gospodarja kluba. Od ustanovitve je Janko gonilna sila kluba na področju organizacije in kot usposobljeni gradbenik tudi pri izvedbi del. Težko se predstavljamo izgradnje maneže, brunarice, senika in ostalih del na parceli, brez Janka Enako lahko trdimo, da je Janko tudi najzaslužnejši pri organizaciji in izvedbi vsakoletnih voženj z zapravljivčki v Radovno, na Brezje, Gorje, Srečanju konjenikov treh dežel, Sostro, Višnji Gori, Krvavcu in povezavi našega kluba z enako mislečimi v Sloveniji in zamejstvu.

Člani kluba smo bili pobudniki in soorganizatorji tradicionalnih Veselih dni v Žirovnici, pri čemer je imel Janko Vidic nepogrešljivo vlogo, pri pripravi in pospravljanju prireditvenega prostora, sodeloval je pri družabnih igrah, nastopal kot tekmovalec in s tem aktivno sooblikoval društveno in družabno življenje v občini.

Janko Vidic je tudi velik promotor naše Občine, kjer se pojavi s svoji konji v Sloveniji in zamejstvu,  na njegovem zapravljivčku slovesno plapola tudi zastava Občine Žirovnica.

Smatramo, da je Janko Vidic s svojim minulim  delom, razdajanjem za skupnost – sočloveka dokazal, da je zaslužil Priznanje ( plaketo) Občine Žirovnica.

Predsednik KK Stol: Polde Zupan

Podelitev priznanja – vir Občina Žirovnica

Stopite v stik

Pokličite nas ali pa pustite sporočilo. Prizadevamo si odgovoriti na vsa vprašanja v najkrajšem možnem času.
    *Z uporabo tega obrazca se strinjate s splošnimi pogoji