DRESURNO JAHANJE

OBVESTILO:

Zaradi vremenskih razmer (previsokih temperatur) je tekma v dresurnem jahanju v soboto 23.07.2022 odpovedana. Nov termin tekmovanja bomo sporočili naknadno.

 

Tekma za pokal Slovenije v dresurnem jahanju za različne težavnostne stopnje bo 23. 7. 2022 ob 10.00 na konjeniški parceli.

Ob pogledu na konja in jahača v gibanju velikokrat rečemo nekaj v smislu »ta se ima pa dobro« ali »čisto enostavno, samo gor sedi«.

Prva trditev še kako drži, jahači res uživamo na konjskem hrbtu, da pa je enostavno? Tu pa se bolj ne bi mogli motiti, sploh ko govorimo o preskakovanju zaprek ali dresurnem jahanju.

Dresurno jahanje postavlja pred vse blaginjo konj, zato sledi pravilom konjeniške organizacije FEI (Federation Equestre International).

Od vseh vpletenih v konjeniški šport se pričakuje, da je dobrobit konja najvišji cilj in ne sme

biti nikoli podrejena interesom tekmovalnih ali komercialnih vplivov. Spoštovati moramo naslednja načela:

  1. VSESPLOŠNA DOBROBIT

Dobro ravnanje s konjem

Konj naj bo vhlevljen in hranjen pod najboljšimi možnimi pogoji. Čista ter kvalitetna krma in voda morata biti vedno na voljo.

Metode treninga

Konji so lahko izpostavljeni le takemu treningu, ki ustreza njihovim fizičnim sposobnostim in stopnji zrelosti v njihovi disciplini. Nikakor ne smejo biti izpostavljeni katerikoli metodi treninga, ki je neprimerna, ustrahovalna ali za katero niso bili primerno pripravljeni.

Podkovstvo in oprema

Oskrba kopit in kovanje morata biti opravljeno strokovno. Oprema mora biti ustrezna in prilagojena konju tako, da mu ne povzroča bolečin in poškodb .

Transport

Med transportom morajo biti konji zaščiteni pred poškodbami in ostalimi nevarnostmi za zdravje. Prevozna sredstva morajo biti varna, dobro zračena, vzdrževana, redno razkužena in voziti jih mora usposobljeno osebje. Spremljati jih mora odgovorna oseba, ki zna ravnati s konji.

Potovanje

Vsa potovanja morajo biti skrbno načrtovana, konje je potrebno omogočiti redne postanke za počitek z dostopom do vode in hrane.

  1. TELESNA PRIPRAVLJENOST ZA TEKMOVANJA

Telesna pripravljenost in primernost

Tekmovanj se smejo udeležiti le konji, ki so dobro pripravljeni, z jahači, ki lahko tako pripravljenega konja tudi dobro predstavijo.

Zdravstveno stanje

Konj, ki kaže kakršne koli znake bolezni, šepavosti ali ima druga predhodna bolezenska stanja, ne sme tekmovati oziroma nadaljevati s tekmovanjem, če bi bila s tem ogrožena njegova dobrobit. V nejasnih primerih je potreben posvet z veterinarjem.

Doping in zdravila

Zloraba dopinga in zdravil resno ogroža dobrobiti konja in je nedopustna. Po vsakem veterinarskem posegu moramo konju omogočiti dovolj časa za okrevanje, preden začne ponovno tekmovati.

Kirurški posegi

Kirurški posegi, ki bi ogrozili dobrobit tekmovalnega konja ali varnost drugih konj in/ali jahačev niso dovoljeni.

Breje kobile oz. tiste, ki so ravno žrebile

Kobile po četrtem mesecu brejosti in kobile z žrebetom, ki še sesa, ne smejo tekmovati.

Napačna uporaba pripomočkov

Zloraba konj z uporabo naravnih ali umetnih pripomočkov (npr. biči, ostroge, itd.) ni dovoljena.

  1. TEKMOVALNE PRIREDITVE NE SMEJO ŠKODITI KONJEVI DOBROBITI

Tekmovalne površine

S konji se sme trenirati in tekmovati samo na primerni in varni površinah.

Talne površine

Vse talne površine po katerih se gibljejo konji morajo biti pripravljene in vzdrževane tako, da je možnost poškodb čim manjša.

Ekstremno vreme

V ekstremnih vremenskih pogojih, kadar bi bila varnost in dobrobit konja grožena, se tekmovanje ne sme odvijati. V vročih ali vlažni pogojih morajo biti zagotovljeni pogoji za hlajenje konj takoj po tekmovanju.

Vhlevljenje konj na prireditvah

Hlevi morajo biti varni, higienični in udobni, dobro zračeni in primerne velikosti glede na tip in stanje konja. Vedno mora biti na razpolago kvalitetna hrana in nastilj, sveža pitna voda ter voda za pranje.

Sposobnost za potovanje

Po tekmovanju mora biti konj sposoben za na pot glede na smernice FEI.

  1. HUMANO RAVNANJE S KONJI

Veterinarski postopki

Na vseh tekmovalnih prireditvah mora biti zagotovljena strokovna veterinarska oskrba. Če se med tekmovanjem konj poškoduje ali je izčrpan, mora jahač razjahati in konja mora takoj pregledati veterinar.

Napotitveni centri (klinike)

Kadar je potrebno, se mora konja z reševalni transportnim vozilom prepeljati v najbližji primerni zdravstveni center (kliniko) za nadaljnje preglede in terapije. Pred prevozom mora poškodovani konj dobiti ustrezno zdravstveno pomoč.

Poškodbe med tekmovanjem

Potrebno je preverjati pojavnost poškodbe med tekmovanjem, nadzorovati pogoje talni površin, pogostost tekmovanj in ostale faktorje tveganja, ki bi lahko povečali možnost konjevih poškodb.

Evtanazija

Če so poškodbe tako hude, da je konja potrebno evtanazirati, mora to na human način veterinar storiti čim prej da zmanjša čas trpljenja živali.

Pokoj

Po končanji tekmovalni karieri moramo poskrbeti, da se s konji do konca njihovega življenja dobro in humano ravna.

  1. IZOBRAŽEVANJE

FEI naproša vse udeležence konjeniškega športa, da si na področjih strokovnega znanja povezanega z nego in ravnanjem s športnimi konji pridobijo najvišjo možno stopnjo izobrazbe. Pravila Kodeksa ravnanja s konjem se lahko z novimi dognanji dopolnujejo in spreminjajo. FEI zato spodbuja in podpira vsa nadaljnja vlaganja v raziskave na področjih konjeve dobrobiti.

Ob upoštevanju vseh zgoraj naštetih načel lahko konj in jahač pokažeta medsebojno razumevanje, ki se kaže v svobodi in pravilnosti hodov, harmoniji, lahkotnosti in neprisiljenosti gibanja, lahkotnosti prednjega dela in angažiranosti zadnjega dela telesa, ki izhaja iz živahnega zamaha in poslušnosti brez napetosti ali upornosti pri prezentaciji.

Konj mora pokazati več vrst gibanja:

Korak, ki je vrsta hoda v pravilnih štirih taktih enakimi intervali med vsakim korakom. Ta pravilnost mora biti v kombinaciji s popolno sproščenostjo skozi vsa gibanja v koraku. Poznamo Srednji korak, zbrani korak, Pojačani korak in Svobodni korak. Med temi vrstami koraka bi vedno morala biti jasna razlika v konjevi drži in prestopanju nog.

Kas (delovni kas, podaljšanje korakov, zbrani kas, srednji kas in pojačani kas)  je hod v dveh taktih, med katerima je trenutek lebdenja. Konj stopa hkrati z dvema diagonalnima nogama, istočasno z eno prednjo in eno zadnjo nogo (zadnja desna in prednja leva ter obratno).

Galop (Delovni galop, Podaljšanje korakov, Zbrani galop, Srednji galop in Pojačani galop)je hod v treh taktih, pri katerem si npr. v desnem galopu sledijo koraki posameznih nog v naslednjem vrstnem redu: leva zadnja diagonala, prednja leva in zadnja desna ob istem času, prednja desna; temu sledi trenutek lebdenja vseh štirih nog preden se prične spet naslednji galopni skok.

Poleg naštetih morata nastopajoča obvladati še polzaustavljanje ali polparado, menjanje smeri, zaustavljanje, odstopanje in figure oziroma like (mali krog, serpentine, osmice, odmike, stranhode, piruete, pasaž, piaf, zamah) ob tem pa pokazati poslušnost in zbranost.

Za nastop, po navadi ob spremljavi izbrane glasbe, prejmeta nastopajoča oceno s strani tekmovalne komisije.

Po vsem prebranem lahko mirno rečemo, da je dresurno jahanje veliko več kot premikanje na konjevem hrbtu.

Eleganco in usklajenost jahačev in konj različnih pasem in doseženih stopenj znanja dresurnega jahanja si lahko v živo ogledate na Tekmi za pokal Slovenije na konjeniški parceli 23.7.2022 s pričetkom 10.00. Podelitev priznanj najboljšim bo predvidoma ob 15.00.

 

Vljudno vabljeni!                                                    Meta Zupan, KK Stol

 

Vir: KZS – Priročnik za dresurno jahanje

Stopite v stik

Pokličite nas ali pa pustite sporočilo. Prizadevamo si odgovoriti na vsa vprašanja v najkrajšem možnem času.
    *Z uporabo tega obrazca se strinjate s splošnimi pogoji