DAN SLOVENSKEGA HLADNOKRVNEGA KONJA

Obvestilo in povabilo k sodelovanju

Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme in KK Stol obvešča in vabi svoje članice in člane,  rejke in rejce slovenskega hladnokrvnega konja na:

  • Dan slovenskega hladnokrvnega konja bo v nedeljo, 3. oktobra 2021 s pričetkom ob 10.00 uri, ki bo v Žirovnici – Konjeniški klub Stol, Žirovnica 59, 4274 Žirovnica

Program prireditve:

-od 9.00 do 10.00 ure dovoz živali

– od 10.00 ure dalje pregled, ocenjevanje in sprejem triletnih in štiriletnih žrebic v rodovnik.

Za sodelovanje na pregledu, oceni in sprejemu v rodovnik za ženske živali vseh kategorij (letošnje žrebice ob nogi matere, žrebice, kobile in kobile z žrebeti) slovenskega hladnokrvnega konja vključene v rejski program in v lasti članic in članov ZRKSHP se lahko prijavite do sobote 25. septembra 2021, zaradi izdaje kataloga. Prijavljene živali morajo imeti opravljeno preiskavo IAK vneseno v ID.

-od 11.00 ure dalje bo opravljanje testa delovne sposobnosti v skladu z Rejskim programom za pasmo slovenski hladnokrvni konj in STRP 2021.

Za sodelovanje na testu delovne sposobnosti za žrebice in kobile slovenske hladnokrvne pasme zaželene starosti od 3 do 6 let, lahko so tudi starejše in plemenske žrebce slovenske hladnokrvne pasme stare od 3 do 6 let ali več v lastni ali oskrbi članic in članov ZRKSHP, se lahko prijavite do sobote 25. septembra 2021, zaradi izdaje kataloga. Prijavljene živali morajo imeti opravljeno preiskavo na IAK vneseno v ID. Vsem sodelujočim bo ZRKSHP povrnilo stroške IAK v višini 50€ za posamezno žival. Vsi oskrbniki žrebcev, ki bodo žrebce v lasti ZRKSHP pripeljali na test delovne sposobnosti in ga uspešno opravili bodo dobili plačilo od ZRKSHP 200€.

– po opravljenem testu delovne sposobnosti bo spretnostna vožnja z eno-vprego in dvo-vprego, ter spretnostna ježa.

Pri spretnostni vožnji ter spretnostni ježi se preverja voljnost in vodljivost konj na progi sestavljeni iz stožcev, ki jo morajo vozniki prevoziti in jahači prejahati s čim manj napakami in v najhitrejšem času. Prijavite se do sobote 25. septembra 2021, zaradi izdaje kataloga.

  • Odbira moških žrebet letnik 2021

Sporočamo vam tudi, da bo dokončna odbira moških žrebet letnika 2021 privedenih ob nogi matere in ocenjenih na preglednih mestih z najmanj 36 točk in več, v petek 15. oktobra 2021 ob 9.00 uri na hipodromu Stožice v Ljubljani. Lastniki kandidatov boste povabljeni s posebnim obvestilom. Kobile matere morajo imeti opravljen IAK in vpisan v ID. Za vsakega privedenega kandidata za odkup, ki ne bo odkupljen bo ZRKSHP povrnilo stroške IAK za mati v višini 50€. Žrebeta bodo odkupljena po ceni največ 1400€ z DDV ali brez.

  • Licenciranje in menjava žrebcev

Sporočamo vam tudi, da bo licenciranje plemenskih žrebcev letnik 2016, slovenske hladnokrvne pasme in redna menjava žrebcev v soboto 16. oktobra 2021 s pričetkom ob 9.00 uri na hipodromu Stožice v Ljubljani. Žrebci za licenciranje morajo imeti opravljen pregled IAK in KAK in vpisan v ID. Vsi žrebci za menjavo pa tudi preiskavo CEM, prav tako vpisano v ID. Vsi privedeni žrebci bodo morali biti zdravi. Oskrbniki bodo povabljeni s posebnim povabilom. Ob tem ponovno opozarjamo vse oskrbnike žrebcev, da za živali poskrbite tako, da bodo v dobri kondiciji, urejeni in zdravi. Vse spremembe sporočajte na ZRKSHP.

Vabljeni vsi ljubitelji konj, kjer KK Stol Žirovnica skupaj z Združenjem rejcev SHL konja predstavljamo SHL konja, njegove delovne sposobnosti.

Sledilo bo tudi tekmovanje eno in dvovpreg.

Stopite v stik

Pokličite nas ali pa pustite sporočilo. Prizadevamo si odgovoriti na vsa vprašanja v najkrajšem možnem času.
    *Z uporabo tega obrazca se strinjate s splošnimi pogoji